Inburgering (taalniveau A1, A2)

Doelgroep 

Het traject inburgering is een vervolg op het traject alfabetsering en is bedoeld voor zowel verplichte als vrijwillige inburgeraars, die laag, middelbaar of hoog zij opgeleid.
Dit traject is verder voor iedere inburgeraar, die zijn taalniveau wil verbeteren om beter te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij, denk bijv. aan werk en opleiding.
In dit traject is een gedegen basiskennis verreist, zoals het kunnen spreken en begrijpen van basaal geschreven en gesproken Nederlands. Voor het onderdeel KNM dient de cursist te beschikken over taalniveau A1.

Leerdoelen

Met betrekking tot de onderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven komen de volgende zaken aan bod. De cursist leer de grammaticaregels juist toe te passen, zoals modale werkwoorden, lidwoorden, meervoud, scheidbare en reflexieve werkwoorden, bijzinnen e.d. Verder leert de cursist ongeveer 700 woorden en de uitspraak en spelling van verschillende klanken. De cursist leert om zich in verschillende praktijksituaties te redden en leert zich bijv. voorstellen, zakelijke informatie uit te wisselen, een persoonlijk gesprek te voeren en hierbij te praten over familie, hobby’s, wonen, werk, en studie e.d.

Methode

Voor het traject inburgering werken we bij Start met Taal met een erkende lesmethode, Taalcompleet. De lesmethode bestaan uit diverse thema’s met oefeningen gericht op de praktijk en zijn inclusief e-learning, waarbij we gebruik maken van een computer.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

De cursist leert belangrijke zaken betreffende wonen en werken in Nederland met onderwerpen zoals wonen, werken, onderwijs e.d. De zaken die aan bod komen zijn de overheid, het koningshuis, het openbaar vervoer, maar ook onderwerpen als omgaan met buren en recycling.

Duur traject

Het traject inburgering duurt gemiddeld 12 maanden.

Algemeen: groepsgrootte, lesuren

Voor alle trajecten geldt dat de groepen klein (met maximaal 12 cursisten) en homogeen worden gehouden. Verder krijgt de cursist drie dagdelen per week les, inclusief een halfuur pauze. Per week heeft een cursist negen lesuren.

Start met Taal © 2018 All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy